หน้าแรก ข่าวสมุนไพร สวทช.ยกระดับ “สมุนไพรไทย” สู่ตลาดต่างประเทศ

สวทช.ยกระดับ “สมุนไพรไทย” สู่ตลาดต่างประเทศ

18
0

ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รอง ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า สวทช.ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ทำ “โครงการยกระดับนวัตกรรมธุรกิจสารสกัดผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ/สมุนไพร (ไทย) สู่ตลาดต่างประเทศ ปี 2566-2568” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในธุรกิจสมุนไพร ยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพรให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือ “สารสกัดมาตรฐาน (Standardized Extract)” ซึ่งจะมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ขณะเดียวกัน จะสร้างโอกาสและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญภายใต้โครงการนี้ อาทิ บริษัท Build A Box จำกัด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (TBES)


ดร.เจนกฤษณ์ กล่าวต่อว่า โครงการนี้มีแผนดำเนินงาน 3 ปี สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจสารสกัดผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สมุนไพรไทยที่มีรายได้มากกว่า 100 ล้านบาทต่อปี ให้สามารถนำนวัตกรรมมาใช้ในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDE) ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยให้ธุรกิจสารสกัดของ SME ไทยสามารถพัฒนาคุณภาพของสารสกัดให้ได้รับมาตรฐานสารสกัดรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้มากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร จะเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปีและจะมีมูลค่าสูงถึง 59.5 พันล้านบาทในปี 2569.

ที่มา : ไทยรัฐ