หน้าแรก ข่าวสมุนไพร “สมศักดิ์” เซ็นประกาศราคากลางยาสมุนไพร ให้เป็นธรรม-ส่งเสริมรายได้ประชาชน

“สมศักดิ์” เซ็นประกาศราคากลางยาสมุนไพร ให้เป็นธรรม-ส่งเสริมรายได้ประชาชน

12
0

รองนายกฯ “สมศักดิ์” เซ็นประกาศราคากลางยาสมุนไพร เพื่อให้มีราคากลาง-เป็นธรรม-ส่งเสริมรายได้ กำหนด “ยาแก้ไอมะขามป้อม 120 มิลลิลิตร ราคา 28 บาท-ยาฟ้าทะลายโจร 500 มิลลิกรัม แคปซูลละ 1.16 บาท-ยาประคบ (แห้ง) ลูกละ 70 บาท”

วันที่ 20 มกราคม 2567 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในฐานะที่ตนเป็นประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดราคากลางยาในการจัดซื้อของหน่วยงานรัฐให้ทันสมัย ได้เซ็นประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาสมุนไพร พ.ศ. 2567 ตามที่คณะทำงานได้กำหนดราคากลางยาจากสมุนไพร เพื่อทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคายาสมุนไพรที่เป็นธรรม และมีช่องทางในการจำหน่ายยาสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น รวมถึงจะช่วยทำให้มีระบบควบคุมราคายาให้มีประสิทธิภาพ

“การประกาศราคากลางยาสมุนไพร จะช่วยทำให้มีข้อมูลราคากลาง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างยาจากสมุนไพร รวมถึงทำให้ราคายา มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความสามารถในการจ่ายของภาครัฐ นอกจากนี้ ยังช่วยให้มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เพิ่มสูงขึ้น เพราะจะลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ประชาชน ได้ใช้ยาสมุนไพร ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ราคายามีความเป็นธรรม พร้อมช่วยส่งเสริมให้ประชาชน มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการปลูกวัตถุดิบสมุนไพรส่งจำหน่ายให้กับผู้ผลิต” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า การประกาศราคากลางยาจากสมุนไพร มีทั้งหมด 43 รายการ เช่น ยาฟ้าทะลายโจร แบบแคปซูล 500 มิลลิกรัม ราคาแคปซูลละ 1.16 บาท ยาฟ้าทะลายโจร แบบแคปซูล 250 มิลลิกรัม ราคาแคปซูลละ 1 บาท ยาขมิ้นชัน แบบแคปซูล 500 มิลลิกรัม ราคาแคปซูลละ 1.16 บาท ยาขมิ้นชัน แบบแคปซูล 250 มิลลิกรัม ราคาแคปซูลละ 1 บาท ยาประคบ(แห้ง) 200 กรัม ลูกละ 70 บาท ครีมไพล 30 กรัม ราคาหลอดละ 39.59 บาท และยาแก้ไอมะขามป้อมสูตร 1 ขนาด 120 มิลลิลิตร ราคาขวดละ 28 บาท โดยจากนี้ ก็อยู่ในขั้นตอนเผยแพร่ประกาศราคากลางยา ผ่านทางราชกิจจานุเบกษาและเว็บไซต์ เพื่อมีผลบังคับใช้ต่อไป

ที่มา : mgronline