หน้าแรก ข่าวสมุนไพร รัฐบาลส่งเสริมสมุนไพรไทยต่อเนื่อง เล็งขยายมูลค่าตลาด 1 แสนล้านในปี 70

รัฐบาลส่งเสริมสมุนไพรไทยต่อเนื่อง เล็งขยายมูลค่าตลาด 1 แสนล้านในปี 70

24
0

“รัชดา” เผย รัฐบาลเสริมแกร่งการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย นำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้าช่วย ปูทางสู่การขยายมูลค่าตลาด 1 แสนล้านบาท ภายในปี 2570

วันที่ 27 สิงหาคม 2566 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเชื่อมั่นศักยภาพสมุนไพรไทย พร้อมผลักดันให้สมุนไพรมีมูลค่าในตลาดโลกเพิ่ม ซึ่งการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทย ปี 2565 มีมูลค่าสูงถึง 5.2 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีมูลค่าราว 4.8 หมื่นล้านบาทและคาดการณ์เป้าหมายในปี 2570 ให้ขนาดตลาดวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยเพิ่มขึ้นถึงกว่า 1 แสนล้านบาท

ขณะที่ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Health and Wellness ที่นำสมุนไพรไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต อาทิ เครื่องสำอาง ยาและอาหารเสริม ในปี 2563 มีมูลค่าตลาดรวม 9.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะขยับไปสู่ระดับ 16.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2573 ด้วยอัตราเฉลี่ยเติบโตร้อยละ 6.5 ต่อปี ซึ่งด้วยความเชื่อมั่นต่อสมุนไพร ผู้ประกอบการไทย และความได้เปรียบด้านวัตถุดิบที่ไทยมีสมุนไพรกว่า 1,800 ชนิด ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมได้ ทำให้รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ร่วมกับ นักวิจัยด้านพืชสมุนไพร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำงานวิจัยการพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพร 5 ชนิด “บัวบก ขมิ้นชัน กระชายดำ ฟ้าทะลายโจร และกะเพรา” ซึ่งล้วนเป็นพืชสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพทางการผลิต คุณภาพทางการผลิต สามารถต่อยอดไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร เกิดเกษตรแม่นยำที่มีการนำเทคโนโลยีผสมผสานการเกษตรยุคดิจิทัลมาใช้ในการเพาะปลูก และเพิ่มผลผลิต

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้เชื่อมโยงผู้ประกอบการสมุนไพรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง พัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรด้วยงานวิจัยเกษตรสมัยใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยด้านพืชและผู้ประกอบการ ซึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะสร้างความยั่งยืน และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ตลาดสมุนไพรไทย ทั้งยังจะเป็นกลไกสนับสนุนภาคเอกชนในหลายส่วนได้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

น.ส.รัชดา ระบุต่อไปว่า รัฐบาลผลักดันนโยบายสนับสนุนส่งเสริมสมุนไพรไทยมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2567 ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ เพื่อการผลิตสมุนไพรได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้สมุนไพร รวมทั้ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

“รัฐบาลให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาเกษตรกรสมุนไพร และผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องในทุกส่วน พร้อมนำนวัตกรรม เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยธุรกิจของคนไทย เพื่อความก้าวหน้าของสินค้าสมุนไพรไทย เติมเต็มในทุกศักยภาพ พัฒนาอย่างสมดุล และยั่งยืน”

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสมุนไพร และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องที่สนใจการพัฒนาสมุนไพรด้วยงานวิจัยด้านเกษตรสมัยใหม่สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2564-6700 ต่อ 3305

ที่มา : ไทยรัฐ