หน้าแรก รอบรู้สมุนไพร ข้อมูลเตือนกินสมุนไพรกับยาปัจจุบัน

ข้อมูลเตือนกินสมุนไพรกับยาปัจจุบัน

4
0

รศ.ดร.ภญ.ณัฏฐินี อนันตโชค หัวหน้าสำนักงานข้อมูลสมุนไพร อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า สำนักงานข้อมูลสมุนไพร ได้รับทุนวิจัยจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จัดทำฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน (Herb-Drug Interaction Database) โดยตัวอย่างการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบันของโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs เช่น โสมเกาหลีและผักเชียงดากับยาแผนปัจจุบันที่ใช้รักษาโรคเบาหวาน หากรับประทานร่วมกันจะยิ่งเสริมฤทธิ์ให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดต่ำเกินไป ขณะที่ชะเอมเทศเมื่อรับประทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันที่ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง อาจต้านฤทธิ์จนทำให้การรักษาด้วยยาไม่ได้ผล เนื่องจากชะเอมเทศมีผลทำให้โซเดียมและน้ำใน ร่างกายสูงขึ้น จนทำให้ความดันโลหิตไม่ลดลง เป็นต้น

รศ.ดร.ภญ.ณัฏฐินีกล่าวต่อว่า อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อรับประทานสมุนไพรในรูปแบบยาสมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารร่วมกับยาแผนปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน หากเป็นการรับประทานสมุนไพรที่อยู่ในรูปของอาหารเป็นครั้งคราว อาจไม่มีผลแต่อย่างใด

ขอบคุณที่มา : thairath