วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
Google search engine

ข้อมูลเตือนกินสมุนไพรกับยาปัจจุบัน

0
รศ.ดร.ภญ.ณัฏฐินี อนันตโชค หัวหน้าสำนักงานข้อมูลสมุนไพร อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า

กัญชาเสรี โอกาส หรือความเสี่ยง

จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ส่งผลให้ “พืชกัญชา” ถูกถอดออกจากยาเสพติด ประเภทที่ 5 และทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถปลูก “พืชกัญชา” ในครัวเรือนได้

สมุนไพรและวิตามิน กินมากเกินไป เสี่ยงตับพัง

ในปัจจุบัน จะเห็นว่าคนไทยหันมาบริโภคสมุนไพรและวิตามินกันมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงระบาดเป็นวงกว้างและยังควบคุมไม่ได้แบบนี้ ส่งผลให้สมุนไพรไทยอย่างฟ้าทะลายโจรและกระชายขาว ถึงกับขาดตลาดเลยทีเดียว

สมุนไพรไทยโอกาสการแพทย์ทางเลือก

นอกจากแพทย์แผนไทยแล้ว แพทย์แผนจีน ถือเป็นสมุนไพรเป็น “การแพทย์แผนตะวันออก” เป็น “การแพทย์ทางเลือก” (Alternative Medicine) ที่นำมาใช้ทดแทนการแพทย์แผนปัจจุบัน

สมุนไพร ยาไทย ใช้ได้ทุกฤดู

สมุนไพรไทย เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานาน เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและสืบทอดโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น บรรพบุรุษตั้งแต่สมัยโบราณต่างคุ้นเคยและรู้จักพืชสมุนไพรมานาน มีการใช้พืชสมุนไพรเป็นยารักษาโรค

สมุนไพรไทย กระแสโลกาภิวัฒน์

ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานี้ ดูเหมือนผู้คนจะเริ่มให้ความสนใจกับยาสมุนไพรพื้นบ้านกันอย่างมาก โดยเฉพาะในร้าน ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมก็มีผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรประเภทต่าง ๆ ออกมาจำหน่าย เช่น ยาฟ้าทะลายโจร แก้ไข้เจ็บคอ ยาขมิ้นชัน แก้โรคกระเพาะอาหาร

ใช้สมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย

ในปัจจุบันการแพทย์แผนไทยมีบทบาทมากขึ้นในการเข้าถึงระบบสุขภาพของประชาชน ในทางเดียวันประชาชนก็เริ่มหันมาให้ความสนใจในศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยเพิ่มมากขึ้น
ติดต่อลงโฆษณา
0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Recent Posts