หน้าแรก ข่าวสมุนไพร งานสมุนไพรแห่งชาติ วันสุดท้ายคึกคัก วิสาหกิจ Thai Herb โชว์สมุนไพรดัง

งานสมุนไพรแห่งชาติ วันสุดท้ายคึกคัก วิสาหกิจ Thai Herb โชว์สมุนไพรดัง

17
0

ภูมิปัญญาไทย งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 วันสุดท้ายสุดคึกคัก กระทรวงสาธารณสขุ นำภาคีเครือข่ายกว่า 230 องค์กร นำผลิตภัณฑส์มุนไพร โดยแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ แสดงภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพทุกมิติ รวมถึงการจับคู่ธุรกิจ ขณะที่ วิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers หนึ่งในผู้ออกร้าน ได้รับการชื่นชมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร “ผลไพร” ที่ได้รับความนิยมจากต่างชาติมาเป็นทางเลือกให้ปชช.

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 66 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ภายใต้แนวคิด “สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจไทย” ซึ่งวันนี้จัดขึ้นเป็นวันสุดท้าย โดย กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายกว่า 230 องค์กร ร่วมกันจัดงาน โดยได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างมาก รวมถึงมีการแสดงภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพการให้บริการ และคําปรึกษาด้านสุขภาพในทุกมิติโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่สําคัญยังมีการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งมีประเทศที่เข้าร่วม อาทิ เกาหลี มาเลเซีย ศรีลังกา รัสเซีย ลาว เป็นต้น รวมทั้งมีร้านค้าจําหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมาตรฐานกว่า 500 ร้านค้า ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนกว่า 200,000 คน และมีเงินสะพัดภายในงานกว่า 400 ล้านบาท

นอกจากโซน Health ได้แก่ ภูมิปัญญา Wisdom และ Services การจัดบริการต่างๆ ซึ่งในส่วนของภูมิปัญญา Wisdom “กินอยู่ รู้ รักษา” จะได้พบกับการนวดแบบพื้นฐานซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากแล้วยังมีโซน Wealth ที่นําเสนอเรื่อง Innovation & Product, Wellness & Thainess, Business Matching อาทิ การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพร การพัฒนาตํารับยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาในรูปแบบอนุสิทธิบัตร มีโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่โดดเด่น ของผู้ประกอบการเวลเนสในแต่ละจังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาค การออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ

โดย นายธวัช จรุงพิรวงศ์ ประธานวิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers หนึ่งในผู้ร่วมออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมาตรฐานแบรนด์ “ผลไพร” กล่าวว่า งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติในปีนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมาก เนื่องจากมีการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การแสดงนวัตกรรมด้านสมุนไพรและภูมิปัญญา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยในส่วนของวิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers ได้นําผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพแบรนด์ ‘ผลไพร’ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ทั้งน้ํามันนวด ยาดม ลูกประคบ ชาอัสสัมโบราณ ตราเดอ ที ชาระดับโลก ผลิตจากยอดชาขาว ตราเดอ ที (Asssam White Tea Brand de.T) ผลิตจากชาอัสสัมโบราณอายุกว่า 100 ปี มาแนะนํา พร้อมวางแผนต่อยอดพัฒนาและนําผลิตภัณฑ์แบรนด์ผลไพรออกไปจําหน่ายในต่างประเทศ ในเบื้องต้นได้เจรจากับประเทศที่เข้าร่วมงานเพื่อจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ในการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผลไพร ทั้งนี้ได้เจรจากับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกมาบ้างแล้ว เช่น จีน มาเก๊า ไต้หวัน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

“ต้องขอขอบพระคุณประชาชนทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชม และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ ‘ผลไพร’ ซึ่งไม่เฉพาะคนไทยเท่านั้นที่สนใจ แต่ยังมีชาวต่างชาติจํานวนมากที่เข้ามาทดลองใช้และอุดหนุนสินค้า นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้นําผลิตภัณฑ์ไปสาธิต พร้อมให้ความรู้บนเวที ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ที่ให้โอกาสได้มาออกร้านในงานครั้งนี้ รวมทั้งบุคคลคนสําคัญในกระทรวงสาธารณสุข แวดวงสมุนไพรและแพทย์แผนไทย และกัญชาทางการแพทย์ ที่ได้แวะเวียนมาเยี่ยมชมร้าน เช่น ‘ลุงดํา’ หรือ คุณอร่าม ลิ้มสกุล ปราชญ์กัญชาไทย ประธานวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาภูมิปัญญาไทย มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่ได้เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน พร้อมมอบของที่ระลึกในโอกาสสําคัญในครั้งนี้” ประธานวิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers กล่าว

ที่มา : ไทยรัฐ